Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Ίδρυση κοινών ΠΜΣ και εκπόνηση διδακτορικών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών ΑΕΙ


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 22 Μάρτιος, 2018 - 11:00 | Στην Κατηγορία:

Δείτε την απόφαση του υπουργείου Παιδείας 

Δημοσιεύτηκε απόφαση με την οποία ρυθμίζονται θέματα ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής.

Πιο αναλυτικά:

1. Αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής συνεργάζονται με Τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής, για την οργάνωση και λειτουργία κοινών Π.Μ.Σ. και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Η απόφαση της ίδρυσης του κοινού Π.Μ.Σ. εκδίδεται από τη Σύγκλητο του ημεδαπού Ιδρύματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του ν. 4485/2017. Η εισήγηση και οι συνοδευτικές αυτής εκθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 συντάσσονται συνυπολογίζοντας την υποδομή, τους υλικοτεχνικούς πόρους, τις δυνατότητες κλπ. των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων/ φορέων.

Προκειμένου για Π.Μ.Σ. που λειτουργούν με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους, όπως ιδίως τα Erasmus Mundus, δεν απαιτείται κατά την ίδρυση η τήρηση της διαδικασίας των παρ. 6 και 7 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, ούτε η αποστολή στο Υπουργείο των συνοδευτικών της εισήγησης εκθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ανωτέρω νόμου, παρά μόνο η αποστολή της πρότασης που υπέβαλαν για την έγκριση της χρηματοδότησης. Όταν διακόπτεται η συγχρηματοδότηση το Π.Μ.Σ. συνεχίζει να λειτουργεί νόμιμα προκειμένου να ολοκληρώσουν τη φοίτηση οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές. Για να εγγράψει νέους φοιτητές απαιτείται να προβεί σε επανίδρυση του Π.Μ.Σ. με τήρηση της συνολικής διαδικασίας του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ
 

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα