Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ σε AEI καιTEI - Ολα τα ονόματα


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 13 Ιούνιος, 2018 - 13:34 | Στην Κατηγορία:

Υπουργείο Παιδείας 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

 του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 του Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).  του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (Α΄ 86).  του άρθρου 19 §1 περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του Ν. 4473/2017 (Α’ 78).

2. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων».

4. Την με αριθμ. πρωτ. 50690/Ε2/27-03-2018 εγκύκλιο πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.

5. Τις σχετικές προτάσεις των αρμοδίων οργάνων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών. 

Δείτε τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ σε μορφή pdf

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα