Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Απόδοση μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου μουσικής της Γενικής ΠE και ΔΕ και σε εκπαιδευτικούς


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 17 Απρίλιος, 2018 - 12:38 | Στην Κατηγορία:

Εγγραγο του Υπ. Παιδείας 

Απόδοση μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου μουσικής της Γενικής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικούς

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των εδαφ. β΄ και γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν.1566/1985 (Α΄ 167), των εδαφ. γ΄ και δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αρ. πρωτ. Γ2/3345/02-09-1988 Υ.Α. (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων».

3) Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, του εδαφ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 και της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

4) Το άρθρο 1 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου».

5) Το άρθρο 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Τροποποίηση απόδοσης 2ης ειδικότητας (Υπουργική Απόφαση)

Τροποποίηση απόδοσης 2ης ειδικότητας (Υπουργική Απόφαση)

Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας θα γίνει με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, ύστερα από πρόταση του οικείου Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία θα εκδοθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013.