το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό γεγονός της χρονιάς είναι εδώ!
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Τι θα ισχύσει φέτος με όλες τις αλλαγές στις Πανελλαδικές 2017


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος, 2017 - 09:38 | Στην Κατηγορία:

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ - ΜΟΡΙΑ - 10% - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017 - ΒΑΣΕΙΣ 2016 - ΒΑΣΕΙΣ 2017 - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ, ΤΕΙ

Όλες τις παραπάνω λέξεις κλειδια οι οποίες απασχολούν τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους στην διαδρομή τους για τις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις 2017, αρθρογραφούμε καθημερινά και παρέχουμε πληροφορίες, ώστε να υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. 

Ξεκινάμε με τις ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Οι μαθητές έχουν επιλέξει ήδη και παρακολουθούν μία από τις παρακάτω Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού:

- Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
- Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
- Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κατατάσσονται σε πέντε (5) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης
5o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2017 - ΜΟΡΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για τα παραπάνω και όλες τις ΑΛΛΑΓΕΣ μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017 του Χρήστου Κάτσικα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με το άρθρο 3 της αριθμ. Φ.253/193309/Α5/2015 (ΦΕΚ 2647/Β ́) Υ.Α. και βασίζεται μόνο στο γραπτό βαθμό των 4 ή 5 μαθημάτων.

Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου.

Για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 1,3) + (Β x 0,7) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο,
όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διεκδικεί την εισαγωγή του σε πεδίο με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας, τότε για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 0,9) + (Β x 0,4) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο,
όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, στο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ θα προστεθούν και τα επιπλέον μόρια που θα συγκεντρώσει ο υποψήφιος από τυχόν εξέτασή του σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες με τους αντίστοιχους συντελεστές του αρ. 2 της αριθμ. Φ.253/193309/Α5/2015 (ΦΕΚ 2647/Β ́) Υ.Α., για να προκύψει ένα διαφορετικό σύνολο μορίων, που θα ισχύει μόνο για τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017: 10 % -  Τμήματα που άλλαξαν 

I. Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):
1. Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού
2. Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στα Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
γ) στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.
Ειδικότερα, οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

II. Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

1. Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού
2. Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:

α) στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
γ) στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.
Ειδικότερα οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας
Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

III. Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία(3):
1. Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού
2. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού
3. Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)

Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο
γ) στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Ομάδας Προσανατολισμού, για να έχουν πρόσβαση στο 5ο
Επιστημονικό Πεδίο.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.
Ειδικότερα οι εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων της Ομάδας
Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής ανά Επιστημονικό Πεδίο και οι συντελεστές βαρύτητας των δύο μαθημάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΒΑΣΕΙΣ 2017

Το έχουμε ξανα πει, και το λέμε καθε φορά τα τελευταία 20 χρόνια που καλύπτουμε τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, πως προβλέψεις τύπου χαρτορήχτρας δεν θα κάνουμε.

Οι εκτιμήσεις μας θα γίνουν όταν έρθει η ώρα και με βάση τα στατιστικά, τις τάσεις, τις επιλογές σχολής και πόλης, τους βαθμούς και διάφορα άλλα.

Στο βάσεις 2017 μπορείτε

Στο tag "Βάσεις 2017" θα μπορείτε να βλέπετε όλες τις ενημερώσεις για τις Βάσεις 2017 και τις νέες προβλέψεις που θα βγαίνουν το επόμενο διάστημα

Ποιες είναι οι σχολές που επιλέγουν περισσότερο οι υποψήφιοι των πανελλαδικών και γιατί

Το παρακάτω άρθρο είναι απόσπασμα από το βιβλίο "Οδηγός Σπουδών και Επαγγέλματος 2017" του Χρήστου Κάτσικα, απαραίτητο για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων ώστε να ξεκαθαρίσουν το "who is who" των τμημάτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ και να κάνουν την σωστή επιλογή στο μηχανογραφικό

     Είναι φανερό ότι η αγωνία της επαγγελματικής αποκατάστασης  μέσα σ΄ ένα περιβάλλον ολοένα και αυξανόμενης ανεργίας πρωτοστατεί στις επιλογές σπουδών των νέων. Όνειρα, επιθυμίες, κλίσεις, δίνουν γρήγορα τη θέση τους σε μια ρεαλιστική προσαρμογή στην οποία ο «μηχανοδηγός» είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας, δηλαδή η επαγγελματική προοπτική των σπουδών. 

Όπως σημειώνει ο Χρήστος Κάτσικας στον "Οδηγό Σπουδών και Επαγγέλματος 2017" τα τελευταία χρόνια, αργά αλλά σταθερά, είναι γνωστό ότι στους υποψήφιους και στις οικογένειές τους διαμορφώνεται μια πεποίθηση ότι σήμερα δεν υπάρχει κανένα πτυχίο που μπορεί να αναπαύεται στην βεβαιότητα ότι οδηγεί σε επαγγελματική αποκατάσταση. Παράλληλα η πεποίθηση ότι η δημόσια απασχόληση έχει κλείσει «πόρτες και παράθυρα» είναι συντριπτική. Δεύτερον έχει γίνει κατανοητό ότι καμιά πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει για την κατάσταση που θα βρίσκεται η αγορά εργασίας μετά από 5 ή 6 χρόνια όταν οι σημερινοί υποψήφιοι θα αναζητούν εργασία ως πτυχιούχοι. Η «χημεία» αυτών των πεποιθήσεων οδηγεί γρήγορα και σταθερά στη διαμόρφωση στάσεων από τη μεριά των υποψηφίων και βέβαια, η «στροφή» στις επιλογές σχολών λιπαίνεται σε αυτό το έδαφος. 

Είναι κατανοητό ότι δεν χρειάζεται να ερμηνευτεί το φαινόμενο της επιλογής των αστυνομικών και στρατιωτικών  σχολών (δυο μέσα στην πρώτη εικοσάδα των προτιμήσεων) από τους υποψήφιους. Η είσοδος στις σχολές αυτές δεν αντιμετωπίζεται ως είσοδος σε τριτοβάθμιες σπουδές αλλά κατευθείαν ως είσοδος σε ένα επάγγελμα που συνοδεύεται από τη σιγουριά της μόνιμης θέσης και του μισθού. 

     Παράλληλα σχολές που μέχρι και πριν λίγα χρόνια μάζευαν την αφρόκρεμα της πρώτης ζήτησης των υποψηφίων και ιδιαίτερα των αριστούχων, εξαιτίας της άμεσης πρόσβασης των πτυχιούχων σε μόνιμη και ασφαλή εργασία, έχασαν «οπαδούς» για τους ακριβώς αντίθετους λόγους. Όπως αναφέρει ο "Οδηγός Σπουδών και Επαγγέλματος 2017" κλασικό παράδειγμα τα τμήματα δασκάλων που από το 2004 και μέχρι και το 2011 άρχισαν να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό πρώτων προτιμήσεων και από το 2007 βρέθηκαν στην κορφή της κούρσας της ζήτησης των υποψηφίων όλων των Επιστημονικών Πεδίων (τα Παιδαγωγικά Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της Αθήνας από το 2007 έως και το 2009 είχαν τις περισσότερες πρώτες προτιμήσεις). Από το 2011 το  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης πέφτει από την πρώτη στην τέταρτη θέση «τρώγοντας» τη σκόνη από τη Νομική και Ιατρική Αθήνας και τα επόμενα χρόνια συνέχισε η κατρακύλα. 

     Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αντανακλώνται σαφώς στις επιλογές των υποψηφίων. Παρ’ όλο που η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου γίνεται μετά τη «διαμεσολάβηση» των βαθμολογιών των υποψηφίων που επηρεάζει σαφώς τις επιλογές τους, είναι φανερές οι διαφοροποιήσεις που γίνονται στο έδαφος της σύνδεσης εκπαίδευσης – επαγγελματικής αποκατάστασης.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΑ «ΑΛΟΓΑ ΚΟΥΡΣΑΣ» ΤΟ 2016

   Σύμφωνα με τον "Οδηγό Σπουδών και Επαγγέλματος 2017"  Ιατρική και Νομική Αθήνας ήταν τα δυο Τμήματα που συγκέντρωσαν φέτος τις περισσότερες πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων των πανελλαδικών. Ακολουθούν πιο κάτω άλλα Τμήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης όπως το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, το Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, η Ιατρική Θεσσαλονίκης.

     Στην πρώτη εικοσάδα συναντάμε και τα Τμήματα Ψυχολογίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και τις σχολές Ανθυποπυραγών, Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Αρκετές ήταν και οι πρώτες προτιμήσεις της Σχολής Πλοιάρχων του Εμπορικού Ναυτικού, ενώ και το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών δηλώθηκε ως πρώτο από  851 υποψηφίους, 13 περισσότερους από το Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Αναλυτική περιγραφή για κάθε τμήμα των ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορείτε να βρείτε στον "Οδηγό Σπουδών και Επαγγέλματος 2017"  και να μάθετε για την επαγγελματική προοπτική των τμημάτων και τα αντικείμενά τους πριν "σταυρώσετε το Μηχανογραφικό

Τα 7 σημεία που πρέπει να προσέξουν οι μαθητές στις Πανελλαδικές 2017

 

Οι μαθητές πέρα από την σκληρή προετοιμασία που κάνουν για να κερδίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο σε κάποια σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να κάνουν και την σωστή επιλογή σχολής και τμήματος πολύ πριν σταυρώσουν το Μηχανογραφικό τους.

Έχοντας αξιολογήσει αρνητικά αρκετές φορές το γεγονός όπου ένα παιδί καλείται στα 17 του χρόνια να επιλέξει μέσω ενός συστήματος αλόγων κούρσας τι θέλει να κάνει στην ζωή του "ακαδημαϊκά" και κατ'επέκταση και εργασιακά, παρόλαυτα στον βαθμό που η κατάσταση δεν έχει ακόμα αλλάξει πρέπει οι μαθητές να κάνουν κάποια πράγματα που θα τους βοηθήσουν να πάρουν την καλύτερη επιλογή.

1. "Who is Who" των σχολών

Έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού και των υποψηφίων για πανεπιστημιακές σπουδές δε γνωρίζει το «who is who» των σχολών, για την πρόσβαση στις οποίες δίνουν σκληρή και μακροχρόνια «εξεταστική μάχη», με αποτέλεσμα ένας στους τέσσερις από όσους καθυστερούν το πτυχίο τους ή διακόπτουν τις σπουδές τους να δηλώνει ότι ο σπουδαιότερος λόγος γι’ αυτή την ενέργεια είναι η «λανθασμένη επιλογή σχολής».

2. Επαγγελματική προοπτική

Πριν πάμε στο γνωστικό αντικείμενο των κάθε τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ο υποψήφιος θα πρέπει να μάθει τις επαγγελματικές διεξόδους και προοπτικές που παρέχουν τα τμήματα, την σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Η "κρίσμη" επιλογή για τις σπουδές και και κατ’ επέκταση το επάγγελμα να είναι πιο κοντά στις προσδοκίες και τα όνειρά τους!

3. Γνωστικό αντικείμενο

Στο ίδιο μοτίβο με την αναζήτηση της επαγγελματικής προοπτικής, ο υποψήφιος θα πρέπει πριν την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων και το μηχανογραφικό να έχει μελετήσει τα γνωστικά αντικείμενα των σχολών ξεκαθαρίζοντας το θολό τοπίο των ΑΕΙ και ΤΕΙ ώστε  να έχει πλήρη εικόνα για τα πανεπιστημιακά τμήματα που ήδη έχει επιλέξει ή που σκοπεύει να επιλέξει.

4. Μαθήματα Κλειδιά

Στο νέο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ ορισμένα μαθήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς αποτελούν, ουσιαστικά, τα "κλειδιά" που μπορούν να ξεκλειδώσουν την είσοδο των σχολών. Αναφερόμαστε βασικά στο πρώτο μάθημα σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο με συντελεστή αυξημένης (1,3).

Για το 1ο Επιστημονικό είναι  τα Αρχαία Ελληνικά για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο τα Μαθηματικά, για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο η Βιολογία, για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο η Νεοελληνική Γλώσσα και για το 5ο τα Μαθηματικά. Στον μπορούμε να δούμε τη διαμόρφωση των συντελεστών ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο και στον Πίνακα 2 τα μόρια ανά μονάδα για όλα τα Πεδία και τις Ομάδες Προσανατολισμού. Δείτε εδώ αναλυτικά

5. Νέο Μηχανογραφικό

Όσοι φετινοί μαθητές της Γ΄ Λυκείου  επιλέξουν να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα μπορούν να είναι υποψήφιοι μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο. Εάν επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις σχολές ενός δεύτερου πεδίου, πρέπει να επιλέξουν και ένα πέμπτο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού).  Σχετικά με το πλήθος και την κατανομή των Τμημάτων μπορείτε να δείτε εδώ

6.  Τι επέλεξαν οι υποψήφιοι του 2016

    Ανθρωπιστικές και Θετικές Σπουδές είναι οι δυο Ομάδες Προσανατολισμού που επιλέχθηκαν από τους περισσότερους μαθητές της Γ τάξης των Γενικών Λυκείων την περσινή χρονιά (2016) ενώ ακολουθεί η Ομάδα των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, όπως προκύπτει από στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας.
     Συγκεκριμένα το 37,8% των μαθητών επέλεξε τις Ανθρωπιστικές Σπουδές ενώ ακολουθούν η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών με 35,8% και Οικονομίας- Πληροφορικής με 26,4%.
     Όσον αφορά τη Β Λυκείου εκεί τα πρωτεία τα είχαν οι Θετικές Σπουδές με 58,52 % έναντι 41,48% των μαθητών που επέλεξαν τις Ανθρωπιστικές Σπουδές.  Εδώ μπορείτε να δείτε όλη την λίστα.

7. Μην χάσεις μόρια

Ο υποψήφιος θα πρέπει να κάνει την σωστή επιλογή επιστημονικών πεδίων ώστε να μην υπάρξει απώλεια μορίων 

Η μελέτη του Οδηγόύ Σπουδών και Επαγγέλματος 2017 που εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί,  μπορεί να βοηθήσει τους υποψηφίους να ξεκαθαρίσουν το «θολό τοπίο» των σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ, ώστε οι «κρίσιμες επιλογές» για τις σπουδές και κατ’ επέκταση το επάγγελμα να είναι πιο κοντά στις προσδοκίες και τα όνειρά τους! Εδώ θα βρουν οι υποψήφιοι όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, τον τρόπο υπολογισμού των μορίων επιλογής, τη σημασία του γραπτού βαθμού, τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής.

Παράλληλα, θα βρουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά τους σχετικά με τις επιλογές σπουδών και επαγγέλματος, σημαντικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, τους περιορισμούς στις επιλογές των επιστημονικών πεδίων, την επιλογή επιστημονικών πεδίων χωρίς απώλεια μορίων καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες για τμήματα με ιδιαιτερότητες.

Εδώ θα βρουν ακόμα όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με τις πανεπιστημιακές σπουδές που θα επιλέξουν και τις επαγγελματικές τους διεξόδους και προοπτικές.

ΧΡΗΣΙΜΑ LINK

- Μηχανογραφικό 2017 με βάσεις 2016 μετά τις τελευταίες αλλαγές 

Τα μαθήματα κλειδιά στο νέο σύστημα των πανελλαδικών 2016-17

Το πιο συνηθισμένο "λάθος" των μαθητών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις​

Πανελλαδικές 2017: Τι σχολή θα επιλέξει το παιδί σας; Με ποια κριτήρια​

- Η εγκύκλιος για τις Πανελλήνιες 2017 - Ενημέρωση μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Στην κατηγορία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ του alfavita.gr όπως εδώ και 20 χρόνια έτσι και την φετινή χρονιά θα σας ενημερώνουμε καθημερινά με ότι θέμα αφορά τις Πανελλαδικές εξετάσεις. ΕΔΩ ΘΑ δείτε πρώτοι έγκυρα και έγκαιρα τα Θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και τις λύσεις τους, προτεινόμενα θέματα καθώς και εκτιμήσεις για τις βάσεις χωρίς να κάνουμε τις χαρτορήχτες για να κερδίζουμε κλικ


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα