Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Πρόσκληση για την Υποβολή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή/και Εκπαιδευτικών Υλικών Κυκλοφοριακής Αγωγής – Οδικής Ασφάλειας


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος, 2017 - 18:12 | Στην Κατηγορία:

«Κυκλοφοριακής Αγωγής – Οδικής Ασφάλειας»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων «Κυκλοφοριακής Αγωγής – Οδικής Ασφάλειας», στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος (2017-2018) προσκαλεί ενδιαφερόμενους Φορείς (κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς, περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.), να υποβάλουν σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και εκπαιδευτικά υλικά που αφορούν στην ανωτέρω θεματική περιοχή.

Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/μαθητριών σε ζητήματα «Κυκλοφοριακής Αγωγής – Οδικής Ασφάλειας» σχεδιάζονται και υλοποιούνται με γνώμονα την ανάγκη ανάληψης δράσης ως προς τη διαμόρφωση υπεύθυνης κυκλοφοριακής συμπεριφοράς, την προαγωγή ανάλογων στάσεων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό το Ι.Ε.Π. θα συγκροτήσει «Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού» (ΦΕΥ) ο οποίος πρόκειται να αξιοποιηθεί είτε από εκπαιδευτικούς των σχολείων, είτε από εκπροσώπους των αντίστοιχων φορέων, κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών. Ο ΦΕΥ θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και εκπαιδευτικά υλικά (όπως ενδεικτικά: βιωματικές δράσεις, εργαστήρια, ταινίες, διαδραστικές εφαρμογές κ.ά.) που θα αφορούν την «Κυκλοφοριακή Αγωγή – Οδικής Ασφάλεια», η οποία μπορεί να εξειδικευτεί σε επιμέρους θεματικές όπως οι ακόλουθες:

Θεματικές ενότητες για μαθητές και μαθήτριες:
•Βασικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας – πινακίδες και σήμανση κ.λπ.
•Οδική συμπεριφορά πεζών & οδηγών - Βιώσιμη κινητικότητα – εμποδιζόμενα άτομα
•Διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης (μαθητές και μαθήτριες ως οδηγοί και ως επιβάτες)
•Κυκλοφοριακή συμπεριφορά – οικονομία και περιβάλλον

Η υποβολή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή/και εκπαιδευτικών υλικών, από τους ενδιαφερόμενους φορείς μπορεί να γίνει έως την 15/01/2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΕΠ, με τησυμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας καταχώρισης, στην οποία θα αναρτηθούν ως συνημμένα αρχεία τα εξής:

1) Περιγραφή του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος ή/και εκπαιδευτικού υλικού (βλ. φόρμα περιγραφής εκπαιδευτικού προγράμματος ή/και εκπαιδευτικού υλικού).

2) Εκπαιδευτικό υλικό (είτε πρόκειται για υλικό που συνοδεύει το πρόγραμμα ή για αυτόνομο εκπαιδευτικό υλικό).

3) Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει: (α) αναφορά στο σχετικό θεωρητικό πλαίσιο, (β) οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος ή/και (γ) οδηγίες για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.

4) Υπόμνημα με το προφίλ του φορέα, από το οποίο να προκύπτει η εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή/και εκπαιδευτικών υλικών στους ως άνω αναφερόμενους βασικούς άξονες. Στην περίπτωση που το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή το εκπαιδευτικό υλικό πρόκειται να εφαρμοστεί από εκπροσώπους του αντίστοιχου φορέα, απαιτείται η συνυποβολή των βιογραφικών τους σημειωμάτων.

Τα υποβληθέντα εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και εκπαιδευτικά υλικά θα αξιολογηθούν με βάση όσα περιγράφονται στο παράρτημα της παρούσας και, εφόσον πληρούν τα κριτήρια, θα συμπεριληφθούν σε σχετικό κατάλογο με εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικά που προτείνονται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα «Κυκλοφοριακής Αγωγής – Οδικής Ασφάλειας», στα σχολεία της χώρας κατά το σχολικό έτος 2017-18.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά και φορείς οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π. για το τρέχον σχολικό έτος, δεδομένου ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η άδεια χρήσης του υλικού αυτού.


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Ποιος είναι το νέο μέλος του ΙΕΠ, Γιάννης Ρουσάκης

Ο Γιάννης Ρουσσάκης, Επίκουρος Καθηγητής   Παιδαγωγικής Εκπαιδευτικών Σχεδιασμών  στο τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τοποθετείται στο Διοικητικό Συμβούλιου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

«Διδασκαλία μέσα από την Τέχνη» - Δωρεάν Επιμορφωτικό Εργαστήριο από το ΙΕΠ

Κύκλος Επιμορφωτικών Εργαστηρίων με τίτλο «Διδασκαλία μέσα από την Τέχνη» για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-18