Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Καταγγελία για παράτυπες και αδιαφανείς πράξεις του ΣΕΓΑΣ


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος, 2017 - 09:32 | Στην Κατηγορία:

καταγγελία για παράτυπες και αδιαφανείς πράξεις του ΣΕΓΑΣ όσον αφορά τη διαδικασία αποσπάσεων ομοσπονδιακών προπονητών και τεχνικών συμβούλων για το σχολικό έτος 2016-2017 και το σχολικό έτος2017-2018

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα Αθλητισμού,

Σας ενημερώνω για τις αδιαφανείς διαδικασίες του ΣΕΓΑΣ σχετικά με τις αποσπάσεις ομοσπονδιακών προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων.

Μέρος πρώτο

Έλλειψη διαφάνειας από τον ΣΕΓΑΣ και μη εφαρμογής οδηγιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού όσον αφορά το σχολικό έτος 2016-2017.

  Το υπουργείο Αθλητισμού  με το   Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΑ/158338/11140/4100 με ημ/νια  16/05/2016 έγγραφο  (σχετικό 1) το οποίο υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού καλούσε τις αθλητικές ομοσπονδίες να κινήσουν τις διαδικασίες για  την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2016-2017.

  Στο έγγραφο μεταξύ άλλων αναφέρονταν και τα εξής: «Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαιτέρως στην αξιολόγηση των προτεινόμενων, ούτως ώστε αυτή να είναι διαφανής, αξιοκρατική και αντικειμενική. Οι πίνακες δε των ενδιαφερομένων πρέπει να είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας σας προς ενημέρωση κάθε πολίτη, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την σύνταξη της τελικής σας πρότασης»

  Όμως ο ΣΕΓΑΣ ουδέποτε εξέδωσε ανακοίνωση από την ημέρα που παρέλαβε το έγγραφο προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση και βέβαια ουδέποτε ανάρτησε στην επίσημη  ιστοσελίδα της ομοσπονδίας  πίνακες με τους ενδιαφερόμενους.

  Η Πράξη αυτή του ΣΕΓΑΣ είχε ως αποτέλεσμα να μην ενημερωθούν οι Έλληνες πολίτες τόσο για την έναρξη της διαδικασίας όσο και για το πόσοι και ποιοι έκαναν αίτηση.

  Όμως σύμφωνα με την διυπουργική απόφαση  του υπουργού παιδείας και του υφυπουργού αθλητισμού   130165/Δ5/05-08-2016  (σχετικό 2)    και την υπουργική απόφαση 179936/Δ5/26/10/2016 (σχετικό 3) αποσπάστηκαν στον ΣΕΓΑΣ 22 συνολικά καθηγητές φυσικής αγωγής.    

  Οι υπουργικές αποφάσεις στηρίχτηκαν στις  πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΚΑΑ/338165/23291/9370/2486/14-10-2016 και αρ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΚΑΑ/257659/18382/7472/1935/02-08-2016 προτάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού οι οποίες στηρίχτηκαν στις αντίστοιχες προτάσεις του ΣΕΓΑΣ.

  Εύλογα γεννάται το ερώτημα πως ο ΣΕΓΑΣ κατέθεσε πρόταση και πως πληροφορηθήκαν όσοι αποσπάστηκαν ότι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση;

  Προφανώς από τον ΣΕΓΑΣ ενημερώθηκαν με αδιαφανή τρόπο επιλεκτικά ορισμένοι για να αποσπαστούν ως ομοσπονδιακοί προπονητές ή τεχνικοί σύμβουλοι.

  Επειδή ο ΣΕΓΑΣ δεν τήρησε την διαδικασία την οποία προβλεπόταν από το ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΑ/158338/11140/4100 με ημ/νια  16/05/2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

  Επειδή ο ΣΕΓΑΣ δεν  κάλεσε όσους ενδιαφέρονται να αποσπαστούν να καταθέσουν αίτηση

  Επειδή ο ΣΕΓΑΣ δεν ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα το σύνολο των ενδιαφερόμενων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να αποσπαστούν στον ΣΕΓΑΣ

  Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειές ώστε να αποδοθούν  τυχόν ευθύνες και να με ενημερώσετε αρμοδίως, για όλα όσα έγιναν κατά τη διαδικασία αποσπάσεων ομοσπονδιακών προπονητών και τεχνικών συμβούλων για το σχολικό έτος 2016-2017

Μέρος δεύτερο

   Έλλειψη διαφάνειας από τον ΣΕΓΑΣ και μη εφαρμογής οδηγιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού όσον αφορά το σχολικό έτος 2017-2018

Το υπουργείο Αθλητισμού με  το   Α. Π.: 232013/1383/4816 με ημ/νια 20-6-17  (σχετικό 4) το οποίο υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού καλούσε τις αθλητικές ομοσπονδίες να κινήσουν τις διαδικασίες για  την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή Τεχνικών Συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Σε συνέχεια με το 255008/14361/5348/3-7-17 (σχετικό 5) έγγραφό προς τις Αθλητικές Ομοσπονδίες ενημέρωνε τις αθλητικές ομοσπονδίες: «σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών – τεχνικών συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στο Δημόσιο για το διδακτικό έτος 2017 – 2018, θα θέλαμε συμπληρωματικά να σας ενημερώσουμε ότι …. θα πρέπει να κατατίθεται από τους ενδιαφερομένους Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτουν στα προαναφερθέντα κωλύματα» 

   Ο ΣΕΓΑΣ ανάρτησε στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας στις 22 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:24   ανακοίνωση με το εξής περιεχόμενο : «  Πληροφοριακά Στοιχεία

    Δημοσιεύθηκε : 22 Ιούνιος 2017 12:24 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για: «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών / ή και Τεχνικών Συμβούλων σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ 11 που υπηρετούν στο δημόσιο για το διδακτικό έτος 2017 – 2018»

  Ο ΣΕΓΑΣ καλεί τους καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο και απασχολούνται ως προπονητές ή τεχνικοί σύμβουλοι στο χώρο του στίβου, και επιθυμούν να προσληφθούν ως συνεργάτες της ομοσπονδίας, να υποβάλλουν εγγράφως την πρόθεσή τους προκειμένου  να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2017 – 2018 στον ΣΕΓΑΣ.

  Η αίτηση τους πρέπει να συνοδεύεται από α) συνοπτικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν οι φορείς στους οποίους απασχολήθηκαν και το έργο που επιτέλεσαν όσοι ήσαν αποσπασμένοι κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος β) κατάσταση αθλητών Εθνικού και Διεθνούς επιπέδου που έχουν αναδείξει διαχρονικά (όνομα, αγώνισμα, χρονολογία, επίδοση διάκριση) γ) πλήρη υπηρεσιακά στοιχεία (οργανική θέση, αριθμός μητρώου, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας) και δ) τυπικά προσόντα: Πτυχίο, μεταπτυχιακά,  αρ. άδειας άσκησης επαγγέλματος και ξένες γλώσσες.

  Τέλος το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ διατηρεί απολύτως το δικαίωμα της τελικής επιλογής των ανωτέρω συνεργατών με βάση, την εν γένει προσφορά τους στον αγωνιστικό αθλητισμό, την επιστημονική επάρκεια, την εμπειρία στις αντίστοιχες θέσεις, τα δείγματα υπευθυνότητας και συνεργατικότητας, την προσήλωση στις αξίες του αθλητισμού καθώς και την παιδαγωγική τους προσέγγιση.   

   Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν στον ΣΕΓΑΣ Λ. Συγγρού 137  στο γραφείο πρωτοκόλλου ή ηλεκτρονικά ( e-mail: [email protected]), έως την  Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 15.00».

   Στη συνέχεια στις 11 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:13 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ ανακοίνωση με το εξής περιεχόμενο « Δημοσιεύθηκε : 11 Ιούλιος 2017 11:13 Από τον ΣΕΓΑΣ ανακοινώνεται ότι οι καθηγητές φυσικής αγωγής που υπηρετούν στο δημόσιο και έχουν υποβάλλει αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν από την υπηρεσία τους,  με την προϋπόθεση ότι θα προσληφθούν από την ομοσπονδία ως ομοσπονδιακοί προπονητές ή ως τεχνικοί σύμβουλοι είναι οι παρακάτω.

Η τελική επιλογή θα γίνει από το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας, στην επόμενη συνεδρίαση του.

 Αναλυτικά τα ονόματα (αλφαβητική σειρά)

 1         ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

2          ΒΑΡΣΑΜΗΣ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΥΣΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

3          ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ      ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

4          ΓΚΟΓΚΑΣ          ΑΝΔΡΕΑΣ         6ΟΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

5          ΓΟΝΙΩΤΑΚΗΣ   ΜΙΧΑΛΗΣ         ΠΥΣΔΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

6          ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ    ΙΩΑΝΝΗΣ         ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

7          ΔΟΝΔΩΡΟΣ     ΓΙΑΝΝΗΣ          ΓΕΕΘΑ-ΑΣΑΕΔ

8          ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          1ΟΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

9          ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ             ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ             ΔΙΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

10        ΚΟΝΤΟΣ          ΓΡΗΓΟΡΗΣ       2ΟΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

11        ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          12Ο  ΔΗΜ ΣΧ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

12        ΚΟΤΣΙΔΗΣ        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          72ΟΔ.ΣΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

13        ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ    ΓΙΑΝΝΗΣ          4Ο  ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΡΙΣΑΣ

14        ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ           ΓΙΑΝΝΗΣ          3ΟΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

15        ΚΥΡΙΑΖΗΣ         ΘΩΜΑΣ           15ΟΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

16        ΜΑΓΟΣ            ΣΤΑΜΑΤΗΣ      ΠΥΣΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

17        ΜΑΝΤΖΟΛΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ       3ΟΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

18        ΜΕΤΑΞΑΣ        ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ΠΥΣΔΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

19        ΜΠΟΥΣΙΑΣ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΚΟΠΕΤΡΑΣ

20        ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ       ΔΗΜΗΤΡΗΣ     3ΟΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

21        ΠΑΚΟΥ             ΔΕΣΠΟΙΝΑ       6ΟΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ

22        ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ        ΚΩΣΤΗΣ           ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ

23        ΠΕΤΡΗΣ           ΓΙΑΝΝΗΣ          ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ

24        ΠΡΟΒΑΤΑΣ      ΑΓΓΕΛΟΣ          1ΟΓΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ

25        ΡΑΦΑΙΛΑΚΗΣ   ΛΕΥΤΕΡΗΣ        ΠΥΣΔΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

26        ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ      ΠΑΥΛΟΣ           3ΟΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

27        ΣΟΦΙΑΝΟΣ      ΤΡΙΑΝΤΟΣ        6ΟΔΗΜ. ΣΧ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

28        ΤΖΗΚΟΣ           ΑΝΤΩΝΗΣ        ΠΥΣΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

29        ΤΟΛΙΟΣ            ΗΛΙΑΣ -

30        ΤΣΟΥΓΚΟΣ       ΓΙΩΡΓΟΣ          ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΥΜΦΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

31        ΤΣΩΝΗΣ           ΑΝΔΡΕΑΣ         1ΟΓΕΛ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

32        ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ             ΔΗΜΗΤΡΗΣ     ΓΕΛ ΡΑΛΕΙΟΥ

33        ΧΑΡΑΜΗΣ        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

34        ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ             ΠΕΡΙΚΛΗΣ        ΓΕΛ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

35        ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ        ΧΡΗΣΤΟΣ         Δ.ΣΧ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

36        ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΔΡΟΣΟΣ           3ΟΔ.ΣΧ ΘΕΡΜΗΣ

37        ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ        ΧΡΗΣΤΟΣ         4ΟΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ».

  Ουδέποτε όμως ο ΣΕΓΑΣ ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, ανακοίνωση – δελτίο τύπου- προσωπικά μειλ- sms- τηλεφωνικά κλπ) αν και είχε τα στοιχεία τους από τις αιτήσεις που έκαναν, ότι σε εφαρμογή του 255008/14361/5348/3-7-17   εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ότι θα πρέπει να  καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτουν στα κωλύματα που αναφέρονται στο έγγραφο.

  Θα μπορούσε ο ΣΕΓΑΣ μαζί με την ανάρτηση που έκανε στις 11 Ιουλίου 2017 και γνωστοποιούσε όλους όσους κατέθεσαν αίτηση να τους καλέσει να καταθέσουν και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το έγγραφο 255008/14361/5348/3-7-17 της ΓΓΑ αν και είχαν περάσει 8 ημέρες από την ημ/νια που παρέλαβε το έγγραφο της ΓΓΑ.

   Αντίθετα η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία με ανακοίνωση της στην ιστοσελίδα της στις 5 Ιουλίου κοινοποίησε το συμπληρωματικό έγγραφο της ΓΓΑ για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές φυσικής αγωγής – προπονητές γυμναστικής  της ομοσπονδίας γυμναστικής.

   Με την αδιαφανή πράξη του ΣΕΓΑΣ οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές φυσικής αγωγής – προπονητές, οι οποίοι ήθελαν να αποσπαστούν στον ΣΕΓΑΣ, δεν ενημερώθηκαν ότι πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση.

   Στις 29 Ιουλίου 2017 το απόγευμα κατά τη διάρκεια του πανελληνίου πρωταθλήματος στίβου Νέων που διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ στην Λάρισα ο υπεύθυνος Παίδων - Κορασίδων  του ΣΕΓΑΣ κ. Αποστολόπουλος Απόστολος καλούσε προσωπικά  καθηγητές φυσικής αγωγής -  προπονητές να υπογράψουν υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με την απόσπασή τους. Όμως εμένα και 3-4 άλλους προπονητές δεν μας κάλεσε να υπογράψουμε,  δεν κάλεσε και όσους καθηγητές φυσικής αγωγής -  προπονητές δεν παραβρίσκονταν στους αγώνες, τους οποίους όπως εκ των υστέρων έμαθα ότι ενημερώθηκαν τηλεφωνικά.

   Εγώ ενημερώθηκα στο τέλος Αυγούστου, όταν επικοινώνησα με άλλους προπονητές για να πληροφορηθώ αν γνωρίζουν πότε θα ανακοινωθούν οι αποσπάσεις, ότι ο κ. Αποστολόπουλος Απόστολος καλούσε τους καθηγητές φυσικής αγωγής -  προπονητές να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση.

  Επειδή η πράξη του ΣΕΓΑΣ να μην γνωστοποιήσει στους ενδιαφερόμενους ότι πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση είναι αδιαφανής,

  Επειδή ο ΣΕΓΑΣ διαμέσου του συνεργάτη του κ. Αποστολόπουλου Απόστολου επιλεκτικά ενημέρωσε μέρος και όχι το σύνολο των ενδιαφερομένων  καθηγητών φυσικής αγωγής -  προπονητών,

  Επειδή η πράξη του ΣΕΓΑΣ είναι αντίθετη με τις αρχές της διαφάνειας, της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης,

  Επειδή   σύμφωνα με τον Απολογισμό του ΣΕΓΑΣ τα έσοδά του είναι πάνω από το 50% από κρατικές επιχορηγήσεις,

  Επειδή εποπτεύουσα  και ελεγκτική αρχή του ΣΕΓΑΣ είναι το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

  Σας παρακαλώ να κινήσετε κάθε διαδικασία ελέγχου (πειθαρχικού ή τυχόν ποινικού) για όλα όσα αναφέρω και να με ενημερώσετε αρμοδίως.

Κύριε υφυπουργέ του Αθλητισμού,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα Αθλητισμού,

Απ` όλα όσα σας αναφέρω γίνεται κατανοητό ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στον ΣΕΓΑΣ και ο ΣΕΓΑΣ κάνει τις όποιες επιλογές του κάτω από αδιαφανείς και αναξιοκρατικές διαδικασίες χωρίς να ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες ως οφείλει αφού διαχειρίζεται χρήματα του Ελληνικού δημοσίου.

  Κύριε υπουργέ Παιδείας,

  Σας παρακαλώ μέχρι να ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία που ζητώ να ασκήσει ο υφυπουργός αθλητισμού, να μην προχωρήσετε σε αποσπάσεις όσον αφορά τον ΣΕΓΑΣ ή αν προχωρήσετε (γιατί ορισμένοι πρέπει οπωσδήποτε να αποσπαστούν διότι προπονούν αθλητές που ετοιμάζονται για παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς αγώνες και υπηρετούν μακριά από τους χώρους προπόνησης) να τις ανακαλέσετε αν προκύψουν ζητήματα διαφάνειας, αναξιοκρατίας, ίσης μεταχείρισης και ισονομίας.  

Κύριοι Υπουργοί

Κύριε Γενικέ,

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας  σε θέματα διαφάνειας, αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας και ίσης μεταχείρισης των πολιτών, ευελπιστώ ότι θα πράξετε τα δέοντα προς το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών. 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία

Με εκτίμηση

Νικόλαος  Βαρσάμης


 

Θεσσαλονίκη 4 Σεπτεμβρίου 2017

Προς:  Υπουργείο Πολιτισμού και Aθλητισμού

             Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

Θέμα: «χορήγηση αντιγράφων»

Μέρος Πρώτο

Κύριε Διευθυντά,

  Με το 232013/20-6-17 έγγραφό σας  ζητήσατε από τις αθλητικές ομοσπονδίες να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να γίνουν οι διαδικασίες για την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών ή και Τεχνικών Συμβούλων σε καθηγητές φυσικής αγωγής, ΠΕ11, που υπηρετούν στο δημόσιο, για το διδακτικό έτος 2017-2018.

  Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό η ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ στις 22 Ιουνίου 2017 και ώρα 12:24  κάλεσε  όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση.

  Με βάση την ανακοίνωση της ομοσπονδίας υπέβαλλα γραπτώς την πρόθεσή μου να αποσπαστώ στον ΣΕΓΑΣ ως ομοσπονδιακός προπονητής. (σχετικό 1)

  Στις 11 Ιουλίου 2017 με νέα ανάρτηση του ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε με αλφαβητική σειρά όλους όσους υπέβαλλαν αίτηση για απόσπαση. Στην ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ είναι και το δικό μου όνομα αφού υπέβαλλα νόμιμα και εμπρόθεσμα αίτηση.

  Επειδή με το έγγραφό σας προς τις αθλητικές ομοσπονδίες ζητήσατε μεταξύ άλλων «να γίνει περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης των προτεινόμενων εκπαιδευτικών καθώς και το συνολικό αριθμό των ενδιαφερομένων που μέρος στη διαδικασία αυτή»

  Επειδή στη συνέχεια του εγγράφου σας απευθυνόμενοι στις αθλητικές ομοσπονδίες δηλ και στον ΣΕΓΑΣ αναφέρετε: «εφιστούμε την προσοχή ιδιαιτέρως στην αξιολόγηση των προτεινομένων, ούτως ώστε αυτή να είναι διαφανής, αξιοκρατική και αντικειμενική»

  Επειδή ο ΣΕΓΑΣ δεν έχει δημοσιοποιήσει πίνακα με τον οποίο να κατατάσσει με διαφανή, αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια τους υποψηφίους για απόσπαση προκειμένου να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος με ποια κριτήρια αξιολογήθηκε και ποια βαρύτητα είχε το κάθε κριτήριο.

  Επειδή κανένας ενδιαφερόμενος δεν γνωρίζει τη σειρά με την οποία τον κατέταξε η ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ

  Επειδή ως άμεσα ενδιαφερόμενος έχω έννομο συμφέρον και το δικαίωμα να γνωρίζω τα κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκα και τι βαρύτητα είχε το κάθε κριτήριο.

  Επειδή ως άμεσα ενδιαφερόμενος έχω ειδικό έννομο συμφέρον να λάβω γνώση του πίνακα αξιολόγησης με δικαίωμα τυχόν ένστασης ή αιτήσεως θεραπείας.

  Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ 1 και 2 του Νόμου 2690/99 «Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.  Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.

   Επειδή η υπόθεσή μου εκκρεμεί και διεκπεραιώνεται από την υπηρεσία της οποίας διευθύνετε

Για τους λόγους αυτούς

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε αντίγραφα

  1. Της περιγραφής της διαδικασίας αξιολόγησης των προτεινόμενων εκπαιδευτικών από τον ΣΕΓΑΣ καθώς και το συνολικό αριθμό των ενδιαφερομένων που πήραν μέρος στη διαδικασία αυτή δηλ. στη διαδικασία αξιολόγησης,

  2. πίνακα με τον οποίο  κατατάσσει ο ΣΕΓΑΣ με διαφανή, αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία,

  3. Το διαβιβαστικό και την πρόταση του ΣΕΓΑΣ όπως κατατέθηκε στην υπηρεσία σας.

  Επειδή η διαδικασία των αποσπάσεων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη παρακαλώ για την άμεση αποστολή (μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες) των αντιγράφων τα οποία αιτούμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή με συστημένη επιστολή στη  παρακάτω διεύθυνση.

Βαρσάμης Νικόλαος

Θράκης 10

554 38 Άγιος Παύλος

Θεσσαλονίκη

Με εκτίμηση

Νικόλαος Βαρσάμης

Έγγραφο ΓΓΑ Μάιος

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ

Συμπληρωματικά στοιχεία για ανάθεση καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών

Ανάθεση καθηκόντων ομοσπονδιακών προπονητών ή και τεχνικών συμβούλων

Ομοσπονδιακοί κοινή απόφαση

 

 


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα