Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 6 Φεβρουάριος, 2018 - 10:18 | Στην Κατηγορία:

ΠΔΕ Πελοποννήσου

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της §1 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163Α΄) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

β) του άρθρου 45 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» - Κεφάλαιο Δέκατο: Ειδικά Εκπαιδευτικά Θέματα – Τελικές διατάξεις.

γ) των άρθρων 5, 9 και 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

δ) του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124Α΄), «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

ε) του άρθρου 2, παρ. 6 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α’) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

στ) της με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β') Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των Συλλόγων των Διδασκόντων»

2. Τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 13493/31-07-2017 (ΑΔΑ: 7ΝΠΤ465ΧΙ8-ΨΝΟ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία- Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με κωδικό ΟΠΣ 5009805 στο πλαίσιο των ΑΠ6, ΑΠ8 και ΑΠ9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ σε δημοτικά σχολεία 2018-19

«Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2018-2019 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση»

Σε λίγο νέες προσλήψεις αναπληρωτών ΤΥ (Αναλυτική Κατανομή)

Νέα ενημέρωση για τις προσλήψεις αναπληρωτών