Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Πρόσληψη χημικού μηχανικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 17 Μάιος, 2018 - 12:25 | Στην Κατηγορία:

Θέση εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΗΕΧΑCΟΜ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΤΩΝ 2016-2017», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81768 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Λαζαρίδη Μιχαήλ, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη μιας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

Απαιτούμενα προσόντα:
- Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
- Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την Μοντελοποίηση Φυσικών Διεργασιών και την Περιβαλλοντική Μηχανική, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
- Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά προγράμματα κατά προτίμηση στην θεματική περιοχή της δυναμικής αιωρούμενων σωματιδίων, της μοντελοποίησης φυσικών διεργασιών και της ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στην κα Μαρία Κατσιούλη (28210-37040, email : [email protected]) και κα Αρετή Μπόνια (28210-37073, email : [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

6 Προσλήψεις για ερευνητικά έργα στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Θέσεις εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

10 Προσλήψεις ερευνητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Δείτε όλες τις πληροφορίες για τις προσλήψεις στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Προσλήψεις ερευνητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Θέσεις εργασίας για ερευνητικά έργα