Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

9 προσλήψεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 12 Ιανουάριος, 2017 - 11:46 | Στην Κατηγορία:

Εύρεση εργασίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις περιφέρεις Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας-θράκης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ. και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Ευαγγελία Τρέσσου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος δημοτικής Εκπαίδευσης προτίθεται να αναθέσει σε εννέα (9) άτομα για συνολικά διάστημα έως τις 31/08/2018 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 110218.15€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦπΑ και των νόμιμων κρατήσεων), και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Ψυχολόγοι / 4 άτομα / 54.981,80€ / έως30.06,2018 

Τέσσερα (4) άτομα για παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα και στα σχολεία στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας

Ψυχολόγοι / 3 άτομα  / 41.236,35€ / έως 30.06.2018

Τρία (3) άτομα για παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα και στα σχολεία στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Εμψυχωτής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στη θεματική του θεάτρου / 1 άτομο / 9.500.00€ / έως 30.06.2018

Ένα (1) άτομο εμψυχωτής καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (στη θεματική του θεάτρου) για ενδοσχολικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, μέσα από διαφοροποιημένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις με δίαυλο τη μουσική σε 20 συνεργαζόμενα σχολεία στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Διαμεσολαβητής  / 1 άτομο /  4.500.00€ / έως 31.08.2018

Ένα άτομο διαμεσολαβητής (υπηρεσίες διαμεσολάβησης με την κοινότητα Ρομά) για την αφύπνιση και έγκαιρη προσέλευση των παιδιών στο σχολείο, ενημέρωση σχολείων σχετικά με θέματα κοινότητας, ενημέρωση οικογενειών και κοινότητας σχετικά με σχολικά και εκπαιδευτικά θέματα (Τόπος Απασχόλησης: Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, οικισμός Δενδροποτάμου).

Προθεσμία υποβολής: 13/01/2017

Η υποβολή των προτάσεων (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) και λοιπών δκαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη διεύθυνση: 3η Σεπτεμβρίου, Πύργος Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, 2ος Όροφος, τκ 56124, Θεσσαλονίκη, τις ώρες 09:00 έως 12:00 έως τις 13/01/2017 κα ώρα 12:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310 991239/1244.


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα