το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό γεγονός της χρονιάς είναι εδώ!
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

22 προσλήψεις στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος»


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 11 Ιανουάριος, 2017 - 10:27 | Στην Κατηγορία:

Εύρεση εργασίας 

To Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με τίτλο / ακρωνύμιο «Συστήματα Γεωπληροφορικής, Εντοπισμού Θέσης και Συστήματα Ασφαλείας» – 585η Συν. ΔΣ / 29-7-2016 (Ε-11818),  «SMARTCAMP 2014»  – 578η Συν. ΔΣ / 6-6-2016 (Ε-11886), «AF3» – Grant Agreement No 607276 (Ε-11879), «EU CISE 2020» – Grant Agreement No 608385 (Ε-11904), «EuTravel» – Grant Agreement No 636148 (Ε-11924), «FLYSEC» – Grant Agreement No 653879 (Ε-11925), «DOGANA» – Grant Agreement No 653618 (E-11938)«Hellennic CISE» – Grant Agreement EASME/EMFF/2014/1.2.1.2/1/SI2.716272 (E-11967)«FocusLocus» – Grant Agreement No 732375 (E-12127), «Marine EO», «CU CISE»,  «TRANSURE», «Multisense», «Mission: Economy», «SAINT», «SMARTSKY», «CORSEC», «SHERLOCK», «PASSBORD», «MARSHAL», «TALON», «ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ», και «SSH» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, για είκοσι δύο (22) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, με τα προσόντα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω (δείτε επισυναπτόμενο): 

Οι αιτήσεις και πλήρη, συνημμένα, βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2016 (23:59) μέσω email με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2016-2414 Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: [email protected]

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση (η υποβολή της είναι υποχρεωτική) βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στη διεύθυνση www.iit.demokritos.gr

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για περισσότερες από μία θέση, πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε μία, που θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (http://www.demokritos.gr/) προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Στέλλα Οίκουτα στο τηλέφωνο: 210-6503153 ή με την κα Καλλιρόη Παρούση στο τηλέφωνο: 210-6503148

Προσοχή: Σε  κάθε  αίτηση  πρέπει   να  αναγράφεται  το  Ινστιτούτο (Ι.Π.Τ.), οι αριθμοί της/ων θέσης/εων που ενδιαφέρει/ουν («1 – 3 ή 4 – 5 ή 6 ή 7 – 8 ή 9 ή 10 ή 11 ή 12 – 13 ή 14 – 15 ή 16 ή 17 – 18 ή 19 – 20 ή 21 – 22»), ο αριθμός πρωτοκόλλου (015/2016-2414) της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα ακρωνύμια / τίτλοι των έργων («Συστήματα Γεωπληροφορικής, Εντοπισμού Θέσης και Συστήματα Ασφαλείας», «SMARTCAMP 2014», «AF3», «EU CISE 2020», «EuTravel», «FLYSEC», «DOGANA», «Hellennic CISE», «FocusLocus», «Marine EO», «CU CISE»,  «TRANSURE», «Multisense», «Mission: Economy», «SAINT», «SMARTSKY», «CORSEC», «SHERLOCK», «PASSBORD», «MARSHAL», «TALON», «ΣΥΝΤΕΛΕΣΙΣ», «SSH»), οι κωδικοί (όπου υπάρχουν) των έργων (Ε-11818, Ε-11886, Ε-11879, Ε-11904, Ε-11924, Ε-11925, Ε-11938, Ε-11967, Ε-12127) και οι αρμόδιες για πληροφορίες (κα Στέλλα Οίκουτα – κα Καλλιρόη Παρούση).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ​

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα