το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό γεγονός της χρονιάς είναι εδώ!
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Έως 25/4 οι αιτήσεις για 20 νέες θέσεις εργασίας στο ΕΑΠ (Ειδικότητες)


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 19 Απρίλιος, 2017 - 10:15 | Στην Κατηγορία:

 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο- Εύρεση εργασίας 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ223 «Πρόγραμμα Δράσης για τη Πρωτοβουλία του Ε.Α.Π. για την Εκπαίδευση Προσφύγων», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ε.Α.Π., ως εξής:

ΘΕΣΗ 1:  ένας/μία (1) μεταφραστής/μεταφράστρια (από την ελληνική στην αραβική γλώσσα) για τη μετάφραση πολιτισμικά προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για προσφυγικό πληθυσμό (Δράση 21)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 2 μήνες από 01/05/2017 -30/06/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 2500,00 €.

ΘΕΣΗ 2: ένας/μία (1) μεταφραστής/μεταφράστρια (από την ελληνική στην αραβική γλώσσα) για τη μετάφραση πολιτισμικά προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου για πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για προσφυγικό πληθυσμό (Δράση 22)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 4 μήνες από 01/05/2017 -31/08/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 5000,00 €.

ΘΕΣΗ 3: ένας/μία (1) μεταφραστής/μεταφράστρια (από την ελληνική στη φάρσι γλώσσα) για τη μετάφραση πολιτισμικά προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για προσφυγικό πληθυσμό (Δράση 21)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 2 μήνες από 01/05/2017 -30/06/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 2500,00 €.

ΘΕΣΗ 4: ένας/μία (1) μεταφραστής/μεταφράστρια (από την ελληνική στην φάρσι γλώσσα) για τη μετάφραση πολιτισμικά προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού περιεχομένου για πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για προσφυγικό πληθυσμό (Δράση 22)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 4 μήνες από 01/05/2017 -31/08/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 5000,00 €.

ΘΕΣΗ 5: ένας (1) επιστημονικός συνεργάτης/ μία επιστημονική συνεργάτιδα με ειδίκευση στη σύγχρονη αραβική γλώσσα και τον πολιτισμό για την ανάπτυξη πολύγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού εκμάθησης γλώσσας σε ενήλικες με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 16)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 2 μήνες από 01/05/2017 ως 31/06/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 2500,00 €.

ΘΕΣΗ 6: ένας (1)/ μία βοηθός έρευνας πεδίου με ειδίκευση στη γλωσσολογία και τη διδακτική των γλωσσών / της πολυγλωσσίας με έδρα τη Λέσβο (Δράση 3)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 5 μήνες από 01/05/2017 ως 30/09/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 9000,00 €.

ΘΕΣΗ 7: Τρεις (3) συνεργάτες με έδρα την Αττική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 14)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 6 μήνες από 01/05/2017 ως 31/10/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 4000,00 € έκαστος.

ΘΕΣΗ 8: Τρεις (3) συνεργάτες με έδρα την Αττική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 14)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 6 μήνες από 01/05/2017 ως 31/10/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 4000,00 € έκαστος.

ΘΕΣΗ 9: Τρεις (3) συνεργάτες με έδρα την Αττική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας σε εφήβους με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 15)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 6 μήνες από 01/05/2017 ως 31/10/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 4000,00 € έκαστος.

ΘΕΣΗ 10: Τρεις (3) συνεργάτες με έδρα την Αττική για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας σε εφήβους με προσφυγικό υπόβαθρο (Δράση 15)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 6 μήνες από 01/05/2017 ως 31/10/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 4000,00 € έκαστος.

ΘΕΣΗ 11: ένας/μια επιστημονικός συνεργάτης/συνεργάτρια με ειδίκευση στην πληροφορική και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την ανάπτυξη ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και την τεχνική υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για προσφυγικό πληθυσμό

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 5 μήνες από 01/05/2017 ως 30/9/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 3000,00 €.

ΘΕΣΗ 12 ένας/μια εικονογράφος για ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (Δράση 14)

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης θα είναι 4 μήνες από 01/05/2017 ως 30/8/2017 και το προϋπολογισθέν συνολικό ποσό αμοιβής μικτά ορίζεται σε 2.500 €.

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 11/04/2017 έως και 25/04/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα είτε να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητας αυτοπροσώπως/με εξουσιοδότηση στην έδρα του Ε.Α.Π. (κάτωθι διεύθυνση, ώρες: 08.00- 13.00, έως και τη λήξη της προθεσμίας) είτε να τον αποστείλουν στην έδρα του ΕΑΠ (κάτωθι διεύθυνση) μέσω ΕΛ.ΤΑ. με συστημένη επιστολή (έως και τη λήξη της προθεσμίας, βάσει της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ.) ή μέσω courier (κάτωθι διεύθυνση, ώρες: 08.00-13.00, έως και τη λήξη της προθεσμίας), σε εσώκλειστο φάκελο, ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (υπόψη Κατερίνας Σκόνδρα) ΚΤΙΡΙΟ Γ – ΓΡΑΦEIΟ Γ1 ΑΠΧ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18 263 35 – ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

Υποβολή υποψηφιότητας για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ¨Έργου Φκ223/3η διαδικασία Θέση/Θέσεις (αύξων αριθμός θέσης/θέσεων – έως 2): …………

Για πληροφορίες/διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε:

(α) σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας, με την ΕΔΕΛ, εργάσιμες ημέρες & ώρες: 08:00- 13:00, κα. Κατερίνα Σκόνδρα, τηλέφωνο 2610-367673, e-mail: [email protected] (β) σχετικά με το έργο & τις δράσεις, με τo Project Press, e-mail: [email protected]


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον Προπτυχιακό του ΕΑΠ στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Το Πτυχίο στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό αποτελεί ακόμα μία καινοτομία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο προσφέρει σπουδές σε θέματα Πολιτισμού υπό την ευρεία επιστημονική έννοια του όρου, σε προπτυχιακό επίπεδο. 

Κατάρτιση ατόμων που ασχολούνται με την εκπαίδευση προσφύγων

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει έργο για την κατάρτιση εκπαιδευτικών και εθελοντών που ασχολούνται με την εκπαίδευση προσφύγων

ΕΑΠ: Τα ονόματα των εισαχθέντων σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των δεκτών υποψήφιων φοιτητών στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. περιόδου πρόσκλησης Ιουλίου-Αυγούστου

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στις οδηγίες εγγραφής οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για έκτακτα ζητήματα τηλεφωνικώς, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τη 13:00 (Στοιχεία Επικοινωνίας).

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τη φοίτησή σας, θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος έως την 1η/09/2017