Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Διάθεση εκπαιδευτικών ΔΕ στο ΔΙΕΚ Καρδίτσας για το εξάμηνο 2018Α


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 14 Φεβρουάριος, 2018 - 11:42 | Στην Κατηγορία:

«Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Δ.Ι.Ε.Κ. Καρδίτσας για το εξάμηνο 2018Α για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6, του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του N. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθ. 141277/Ε2/02-09-2016 (ΦΕΚ 2810/τ.Β’/06-09-2016) Υπουργική Απόφαση «Διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.».

4. Τις διατάξεις της Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης ...», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

5. Την υπ’ αριθ. Φ.350.2/24/78001/Ε3/15-05-2015 (ΑΔΑ: 744Ξ465ΦΘ3-9ΚΛ) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης». 6. Το υπ’ αριθ. Κ1/15061/29-01-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα τη διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

Επισυνάψεις: 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Διάθεση πλεοναζόντων εκπαιδευτικών στα Δ.ΙΕΚ. Σάμου και Χίου

Διάθεση πλεοναζόντων εκπαιδευτικών στα Δ.ΙΕΚ. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, για το εαρινό εξάμηνο του σχολικού έτους 2017-2018

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α’/21-9-2010), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/ 14-05-2015) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-05-2016.