Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Αναγνώριση προϋπηρεσίας - κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο - Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 12 Ιανουάριος, 2018 - 15:30 | Στην Κατηγορία:

ΠΔΕ Στ.Ελλάδα - Β. Αιγαίου-Ν. Αίγαιου

Δείτε αναλυτικά σε μορφή pdf τα έγγραφα.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας και κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ) αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν.4354/2015 

Μισθολογική κατάταξη, από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας, σε κατηγορία που αντιστοιχούν τα τυπικά προσόντα και σε μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ) της κατηγορίας του Κεφ. Β΄ του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015/τ.Α΄), των προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», με Κωδικό ΟΠΣ 5009803, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» για να παρέχουν υποστηρικτικό έργο στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, για το διδακτικό έτος 2017-18  

  Μισθολογική κατάταξη, από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας, σε κατηγορία που αντιστοιχούν τα τυπικά προσόντα και σε μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ) της κατηγορίας του Κεφ. Β΄ του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015/τ.Α΄), των προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020», για να προσφέρουν υπηρεσία σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, για το διδακτικό έτος 2017-18 

  Κατάταξη σε Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ) των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) σχολικού έτους 2017-2018 στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 

 Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που υπηρετούν σε Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για το σχολικό έτος 2017-2018


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα