Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αρχική >

Ποιο πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για τους καθηγητές καλλιτεχνικών


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 9 Απρίλιος, 2014 - 12:39 | Στην Κατηγορία:

Για αυτή την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στηρίχτηκε στα όσα προβλεπόταν από τον ΑΣΕΠ

Καλόγηρος Βασίλειος για το news.gr

Απαραίτητο είναι  για τους εκπαιδευτικούς των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων  το πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικά μαθήματα για τη διδασκαλία της τέχνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν προκύπτει από τον τίτλο σπουδών. Το παραπάνω αναφέρεται σε έγγραφό που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας  τόσο στις Σχολές Καλών Τεχνών όσο και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Για αυτή την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας στηρίχτηκε στα όσα προβλεπόταν από τον ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ-08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων. Συγκεκριμένα αναφέρονταν ότι :

«Κλάδος ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων: [Κωδικός: ΠΕ 08.00]

Πτυχίο Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με κατεύθυνση Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Επιπλέον για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί στην ημεδαπή απαιτείται και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικά μαθήματα για τη διδασκαλία της τέχνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν προκύπτει από τον τίτλο σπουδών».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ-08 οφείλουν να προσκομίζουν το ανάλογο έγγραφο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σαφής σχετική αναφορά στον ίδιο τον τίτλο σπουδών τους.  Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ρυθμιστικής απόφασης 35557/Δ2/2003 (ΦΕΚ 465 Β΄/17-4-2003), οι υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα με τους υποψήφιους για μόνιμο διορισμό.

Η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου  αναφέρει ότι  κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει διαπιστωθεί ότι συχνά προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικό απονομής πτυχίου (ή πιστοποιητικό πτυχιούχου) με αναγραφή σε αυτό επιτυχούς παρακολούθησης παιδαγωγικών μαθημάτων, χωρίς όμως να βεβαιώνεται εάν το σύνολο των συγκεκριμένων μαθημάτων κατοχυρώνει την απαιτούμενη κατά νόμο ευδόκιμη παρακολούθηση θεωρητικών και ιστορικών σπουδών για τη διδασκαλία της τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρότι το εν λόγω πιστοποιητικό επέχει θέση πτυχίου.

Το Υπουργείο επισημαίνει  ότι η πιστοποίηση της ευδόκιμης παρακολούθησης των ειδικών αυτών μαθημάτων στον ίδιο τον τίτλο σπουδών ή στο πιστοποιητικό απονομής πτυχίου διευκολύνει τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης, αλλά και τους ίδιους τους υποψήφιους.

Το Υπουργείο Παιδείας ζητά από τα Τμήματα-Σχολές Καλών  Τεχνών, εφόσον ο απόφοιτος έχει παρακολουθήσει τα απαιτούμενα ειδικά μαθήματα, αυτό  να αναγράφεται  στο πιστοποιητικό απονομής πτυχίου.

Επίσης η αρμόδια διεύθυνση  γνωστοποιεί   ότι στο πλαίσιο επικείμενου ελέγχου νομιμότητας των τυπικών προσόντων των υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του οικείου κλάδου, οι οποίοι είναι ήδη καταχωρισμένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενδέχεται να ζητηθούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ευδόκιμης παρακολούθησης των ειδικών μαθημάτων παλαιοτέρων ετών, σε περίπτωση που τα έγγραφα αυτά δεν έχουν κατατεθεί κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη.

Καλόγηρος Βασίλειος


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

alfavita.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή. Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η alfavita.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.

Σχετικά Άρθρα