Ασφαλιστικός Σύμβουλος από την "International Life" στην Κόρινθο

Share
Σχόλια()
Εικόνα avgr
Τρί, 18/09/2012 - 10:29 -- avgr
Κατηγορία: 
Εικόνα: 
Κατηγορία: 

 

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
INTERNATIONAL LIFE

Επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έναν έμμισθο ασφαλιστικό σύμβουλο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ- ΤΕΙ, προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων και γνώση χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά στο [email protected]. Τηλέφωνο: 210 9504800. Υπεύθυνη: Μαριάννα Αντωνιάδη.

Πηγή: Εργασία Τώρα

ΔΑΣΤΑ