Υπουργείο Παιδείας

Τετάρτη, 2 Οκτώβριος, 2013 - 07:49

Υπουργείο Παιδείας

Σχόλια: : Σχόλια
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2013 - 20:14

Πρόσληψη δύο (2) αναπληρωτών δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και πεντακοσίων τριάντα τριών (533) αναπληρωτών δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 201

Σχόλια: : Σχόλια
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2013 - 16:58

Υπουργείο Παιδείας

Σχόλια: : Σχόλια
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2013 - 13:38

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Σχόλια: : Σχόλια
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2013 - 12:51

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 31/17-09-2013 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για την εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων στην  Α΄ τάξη του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γυμνασίου.

Σχόλια: : Σχόλια
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2013 - 12:49

Υπουργείο Παιδείας

Σχόλια: : Σχόλια
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2013 - 12:49

Υπουργείο Παιδείας

Σχόλια: : Σχόλια
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2013 - 12:38

Υπουργείο Παιδείας

Σχόλια: : Σχόλια
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2013 - 09:55

Υπουργείο Παιδείας

Σχόλια: : Σχόλια
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2013 - 09:49

Υπουργείο Παιδείας

Σχόλια: : Σχόλια
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2013 - 09:33

Υπουργείο Παιδέιας

Σχόλια: : Σχόλια
Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος, 2013 - 21:17

Υπουργείο Παιδείας

Σχόλια: : Σχόλια
Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2013 - 20:16

Υπουργείο Παιδείας

Σχόλια: : Σχόλια
Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος, 2013 - 20:37

(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΡΟΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 30-09-2013) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 ΣΕ Δ.Σ. ΜΕ Ε.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Σχόλια: : Σχόλια
Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος, 2013 - 19:58

Εγκύκλιος εφαρμογής διατάξεων διαθεσιμότητας Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων

Σχόλια: : Σχόλια
Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος, 2013 - 20:55

Υπουργείο Παιδείας

Σχόλια: : Σχόλια
Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος, 2013 - 10:37

Υπουργείο Παιδείας

Σχόλια: : Σχόλια
Σάββατο, 28 Σεπτέμβριος, 2013 - 08:30

Υπουργείο Παιδείας

Σχόλια: : Σχόλια

Σελίδες

Εγγραφή στο Υπουργείο Παιδείας